Sứ mệnh tầm nhìn


Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy ngành vận tải biển, vận tải đường bộ... làm các ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.
 
 
Sứ mệnh

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý
 
Tiên phong trong từng dịch vụ kinh doanh và mang đến những giá trị khác biệt cho khách hàng và đối tác.
 
Giá trị cốt lõi

Tri thức: Lấy tri thức làm nền tảng cho sự phát triển bền vững và tạo thế mạnh cạnh tranh của ChauKhangCorp.
 
Sáng tạo: Luôn luôn hướng đến những cái mới và chấp nhận những thay đổi.
 
Tiên phong: Tiên phong trong sứ mệnh phục vụ khách hàng, cổ đông, đối tác và xã hội.

Khách hàng - Đối tác

Hung Dao
VIETSUN
Atlantic
VSICO
Bien Dong
Duc Dat
Vosco
Vinalines
Vinafco
Nasico
Duong Dong
Pomina
Ton PN