Công Ty Cổ Phần TM và Vận Tải Biển Châu Khang (ChauKhangCorp) đi vào hoạt động ngày 08/12/2007. Hoạt động kinh doanh chính là đại lý vận tải biển, vận tải Container chuyên mảng nội địa bằng đường biển đường bộ (xe đầu kéo Trucking), dịch vụ giao nhận vận tải 2 đầu Nam Bắc…, các hoạt động liên doanh, liên kết với chủ tàu nội địa.

Xem thêm

Vận tải Container bằng đường biển chuyên tuyến nội địa

Vận tải Container bằng đường biển chuyên tuyến nội địa
Cung cấp dịch vụ bằng tàu biển kịp thời và có chất lượng tốt cho các đơn vị của LD Vietsovpetro để đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển. Đảm bảo khai thác hợp lý và có hiệu quả đội tàu biển...
Xem thêm

Vận tải Container bằng xe đầu kéo

Vận tải Container bằng xe đầu kéo
Phát triển hệ thống hạ tầng Logistics hiện đại và vận dụng hiệu quả các thế mạnh sẵn có tạo nên sức cạnh tranh lớn trong hoạt động Logistics.
Xem thêm

Dịch vụ giao nhận hàng hóa nội địa

Dịch vụ giao nhận hàng hóa nội địa
Quỹ đất lớn, liền mạch, liền thửa với khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng cho việc trồng cây cao su.
Xem thêm

Khách hàng - Đối tác

Hung Dao
VIETSUN
Atlantic
VSICO
Bien Dong
Duc Dat
Vosco
Vinalines
Vinafco
Nasico
Duong Dong
Pomina
Ton PN